Milyen a jó ügyvéd?

Az ügyvéd a jogászi foglalkozások egyike. Az ügyvéd a hivatásának gyakorlásával – törvényes eszközökkel és módon – elősegíti megbízója jogainak érvényesítését és kötelezettségeinek teljesítését, valamint közreműködik abban, hogy az ellenérdekű felek a jogvitáikat megegyezéssel intézzék el. Manapság a hétköznapi életben is számtalan olyan esemény következhet be, amely jogi következménnyel jár. Ilyenkor nélkülözhetetlen kiválasztani a megfelelő szakembert, azonban ez egy meglehetősen nehéz feladat.

ugyved-valoperes-ugyekre-Budapest

Az ügyvéd alapvetően kétféle típusú jogi munkát végez: a perbeli képviseletet és a nemperes jogi ügyek intézését. Előbbi a büntető- és polgári peres eljárásokban való eljárási jogosultságot jelenti, utóbbi pedig egészen széles körű lehet. Az ügyvédek szakmai szervezete az ügyvédi kamara, mely szakmai és etikai felügyeletet gyakorol felettük és képviseli az érdekeiket. A jogállásuk sajátságos, ugyanis nagyon hasonlít az egyéni vállalkozóéhoz, azonban kvázi munkáltatóként a kamara fogható fel, ugyanakkor azonban az ügyfelekkel megbízási szerződés alapján jön létre a jogviszony. Az ügyvédek ezen túlmenően lehetnek egyéni ügyvédek vagy lehetnek ügyvédi iroda tagjai (ezen belül pedig lehetnek alkalmazott ügyvédek is).

ugyved-aki-jo-es-kedvezo-aron-dolgozik

De mégis milyen a jó ügyvéd? Ezt a kérdést számtalan irányból meg lehet közelíteni, s meg is kell, ugyanis a céges, vagy épp családi ügyek intézését egyáltalán nem mindegy, hogy kire bízzuk. Alapvetően azt érdemes tudni, hogy az ügyvéd minden esetben egyfajta partner, aki érthetően továbbítja azokat a bonyolult paragrafusokat, amelyek a hétköznapi ember számára érthetetlenek.

A jó ügyvéd kommunikatív, s az információkat minden esetben érthetően, hétköznapi nyelven továbbítja. Ugyanakkor fontos tényező az is, hogy a szakember elérhető legyen. Pozitív dolog több ügyvédi iroda esetében, hogy nem csak kizárólag a titkárnőkkel, s egyéb személyzettel beszélhetünk, ha maga a szakember vagy nincs a helyszínen, vagy egyszerűen elfoglalt. Ez természetesen megtörténhet, azonban még a telefonos konzultációknak sem szabhatnak mindig gátat a különféle teendők.

Ha viszont a konzultáció létrejön, egy jó ügyvédtől elvárható, hogy ne lekezelően, hanem ahogy az imént is említettük, partnerként viselkedjen, és segítőkészen, lelkiismeretesen végezze a munkáját! Azonban a kedves modor és a segítőkész hozzáállás nem elég, mert ha a szakember nem rendelkezik megfelelő tudással, az ügy megoldása is csúszik, vagy egyszerűen nem oldódik meg az ügy.

Kétségtelen, hogy egy ügyvédtől elvárható, hogy mindig naprakész legyen a legújabb jogszabályi változásokkal, s minden történéssel, ami a szakmáját érinti. A tudás hiánya ugyanis óriási problémákat okozhat az egyes ügyfeleknél, amire sajnos számtalan példa található. Egy egyszerű jogszabály változás is óriási terheket róhat a cégekre, s ha az ügyvéd erről nem tájékoztatja az ügyfelet, egyértelműen kárt okoz neki. Ez a károsodás akár cégek megszűnéséhez is vezethet, ami mindenképp jelentős veszteség, s mindez figyelmetlenségből és a hozzáértés hiányából születik!

Ma az ügyvédi tevékenység Magyarországon szabad és független, az ügyvédválasztás szabadsága pedig mindenkit megillet. Az ügyvédnek hivatását a legjobb tudása szerint, lelkiismeretesen, a jogszabályok megtartásával kell gyakorolnia, tevékenységében köteles mindenkor az ügyvédi hivatáshoz méltó magatartást tanúsítani. Nem működhet közre, ha az a hivatásával nem egyeztethető össze, így különösen ha a közreműködését olyan jogügylethez kérik, amely jogszabályba ütközik, vagy jogszabály megkerülésére irányul.

Az ügyvédi tevékenység eléggé sokrétű. Így többek között: felek képviselete, büntetőügyben a fél védelme, jogi tanácsadás, illetve szerződések, beadványok, vagy más irat készítése. Ezen túl lehet még adótanácsadó, társadalombiztosítási tanácsadó, pénzügyi tanácsadó, ingatlanközvetítő, szabadalmi ügyvivő, közbeszerzési tanácsadó, vagy közvetítői eljárásban közvetítő. Cégek létesítő okiratát vagy bejegyzési (változásbejegyzési) kérelmeinek elektronikus formába való alakítását is csak ügyvéd végezheti, feltéve ha ő készítette az eredeti okiratot is. Mindezek feltétele a kötelező kamarai tagság.

Az ügyvédi kötelezettségek. Az ügyvédet titoktartási kötelezettség terheli minden olyan adatot, tényt illetően, amelyről a hivatásának gyakorlása során szerzett tudomást. Ez a kötelezettség a tevékenységének megszűnése után is fennmarad. A titoktartási kötelezettség kiterjed az ügyvéd által készített és a birtokában levő egyéb iratra is, ha ez a titoktartás körébe tartozó tényt, adatot tartalmaz. A megbízó, a jogutódja és a törvényes képviselője a titoktartási kötelezettség alól felmentést adhat. Az ügyvéd a Polgári Törvénykönyv szerinti felelősséggel tartozik az általa okozott kárért. Ennek biztosítása céljából minden ügyvédnek kötelező felelősségbiztosítással kell rendelkeznie.